ஜிமெயில் வீடியோ அரட்டை அடிக்கும் வசதி.

நவம்பர் 13, 2008
Gmail video chat

Gmail video chat

கூகிள் நிறுவனம் ஜிமெயில் உள்ளேயே வீடியோ அரட்டை அடிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மென்பொருளைத் தரவிறக்கம் செய்ய

download

Advertisements

இப்படியும் கதிரையா?…

நவம்பர் 10, 2008

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Chair

Rss…

நவம்பர் 4, 2008
Rss

Elephant Rss

Panda Rss

Panda Rss

Fox Rss

Fox Rss

Zebra Rss

Zebra Rss