இதற்குஎல்லாம் மின் விளக்கா!…

ஓகஸ்ட் 25, 2008

பெண்களின் ஆடை அளவு குறைந்து குறைந்து போய்………………

இப்பொது இப்படியெல்லாம் ஆடைகள் வரஆரம்பித்து விட்டன

இந்த ஆடைகளுக்கு தான் இப்போது மவுசு அதிகமாம்.

இனிவரும் காலங்களில் எப்படி யெல்லாம் ஆடைகள் வரும்…ம்ம்ம்

Advertisements